Αποκλεισμός διαφημίσεων

 

Η λειτουργία του syrostoday.gr και οι υπηρεσίες που προσφέρει μέσα από την ιστοσελίδα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην προβολή των διαφημιστικών μηνυμάτων και συνεισφέρουν στα έσοδα της εταιρίας. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται σε όσους χρήστες χρησιμοποιούν λογισμικό που "μπλοκάρει" την εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων (ad block), να χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Το λογισμικό αυτό λειτουργεί ως πρόσθετο (plug-in), στο πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε π.χ. Firefox, Chrome, Internet Explorer κ.λπ., προκειμένου να αποκλείει την εμφάνιση των διαφημίσεων, σε όλους του ιστοτόπους κατά προεπιλογή. Σε αυτήν την περίπτωση ο επισκέπτης λαμβάνει σχετική προειδοποίηση κατά την είσοδό του στο syrostoday.gr προκειμένου να εξαιρέσει το syrostoday.gr από την εφαρμοφή του κανόνα του αποκλεισμού.

 

Τι πρέπει να κάνετε

 

Προκειμένου, λοιπόν να μπορείτε να δείτε και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του syrostoday.gr θα πρέπει να εξαιρέσετε τη διεύθυνση www.syrostoday.gr από την εφαρμογή του αποκλεισμού των διαφημίσεων. Αυτό γίνεται ανάλογα με το λογισμικό αποκλεισμού που χρησιμοποιείτε, και η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη σε μέρος/μενού της ίδιας της εφαρμογής. Ενδεικτικά για το λογισμικό AdBlock, αυτό όταν εγκατασταθεί έχει ένα ενεργό κόκκινο εικονίδιο στο πρόγραμμα πλοήγησης. Όταν συνδεθείτε στο syrostoday.gr, από το μενού του λογισμικού, επιλέγετε "Απενεργοποίηση στο syrostoday.gr" (όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω). Με αυτήν την ενέργεια εξαιρείτε το syrostoday.gr από τον αποκλεισμό διαφημίσεων κι έτσι μπορείτε να δείτε τις σελίδες κανονικά. Η ενέργεια αυτή γίνεται μόνο μια φορά.

AdBlock - Παράδειγμα απενεργοποίησης για το syrostoday.gr

Η παραπάνω εικόνα είναι ενδεικτική και μπορεί να διαφέρει αναλόγως το λογισμικό που χρησιμοποιείτε. Όμως η λογική της προσθήκης εξαίρεσης είναι μια διαδικασία παρόμοια με αυτήν που περιγράφεται.