Επίσης διατίθεται: syrostoday.gr Lite edition
Κυριακή, 7 Μαρτίου 2021
Ανατολή: 6:43 πμ - Δύση: 6:19 μμ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ, ΛΥΔΙΑΣΜ ΦΙΛΗΤΟΥ, ΚΡΟΝΙΔΟΥ

Άρθρα

Κατάρτιση & Πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ πρόκειται να υλοποιήσει νέα ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης στις Κυκλάδες, μέσω Τηλεκατάρτισης.
Κατάρτιση & Πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

SOCIAL MEDIA