Επίσης διατίθεται: syrostoday.gr Lite edition
Κυριακή, 7 Μαρτίου 2021
Ανατολή: 6:43 πμ - Δύση: 6:19 μμ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ, ΛΥΔΙΑΣΜ ΦΙΛΗΤΟΥ, ΚΡΟΝΙΔΟΥ

Επικαιρότητα

12,2 δισ. στην oικονομία το 2020 μέσω Επιστρεπτέας, ΤΕΠΙΧ και Εγγυοδοτικών προγραμμάτων

Ευρύ πλέγμα ρευστότητας στην Οικονομία μέσω παροχής κεφαλαίων στήριξης στις επιχειρήσεις, ρυθμίσεων δανείων και αναστολών, πρόσφεραν κυβέρνηση, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης το 2020 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης.
12,2 δισ. στην oικονομία το 2020 μέσω Επιστρεπτέας, ΤΕΠΙΧ και Εγγυοδοτικών προγραμμάτων

SOCIAL MEDIA